Data PTK

No.NamaJKJABATANNIP / NIYMATA PELAJARANPendidikan Terakhir
1SUTRI ADEVINO, S.Pd.LKEPALA SEKOLAH2002 105 002TIKS 1 STKIP PGRI PADANG
2HERIANTO, S.Pd.LWAKIL KEPALA SEKOLAH URUSAN KURIKULUM2016 105 008KIMIAS 1 UNP PADANG
3ROSLITA, S.Pd.I.PPEMBANTU KHUSUS WAKIL KEPALA SEKOLAH -FISIKAS1 IAIN IMAM BONJOL PADANG
4DELFIRA THAHER, S.Kom.PKEPALA TATA USAHA2004 105 003-S 1 STMIK JAYANUSA PADANG
5YUSBAIDAR, S.Pd.PGURU196103051984032001EKONOMIS 1 IKIP PADANG
6Drs. YUSRILGURU196202271987031004SEJARAHS 1 IKIP PADANG
7WISMARNI, S.Pd.PGURU196205311985122001BAHASA INDONESIAS 1 IKIP PADANG
8ABDUL SAMAR, S.Ag.LGURU 2016 105 014AGAMA, MULOKS1 IAIN IMAM BONJOL PADANG
9IRINEI FEBRINATA, S.Pd.PGURU198402202008032002MATEMATIKAS 1 STKIP PGRI PADANG
10IRMA, SH.PGURU2010 105 005PKNS 1 UNJA JAMBI / AKTA IV UNP PADANG
11ELVI SUSANTI, S.Si.PGURU -BIOLOGIS 1 UNP PADANG
12ILMA HUSNI, S.Pd., M.Pd.PGURU -GEOGRAFIS2 UNP PADANG
13SARRY NURLIZA, S.Pd.PGURU -SOSIOLOGIS1 UNP
14YULFEBRIANTO, S.Pd.LGURU 2016 105 015SENI BUDAYAS1 UNP
15SIGIT PURNOMO, S.Pd.LGURU 2016 105 011EKONOMIS 1 UNP PADANG
16YULIANDRI, S.Pd.LGURU-PENJASORKESS1 UNP PADANG
17YASMINA, S.Hum.PGURU-BAHASA JEPANGS1 UBH PADANG
18HUSNIATUL ARIFI, S.Pd.PGURU-BAHASA INGGRISS1 STKIP PGRI SUMBAR
19RIO INDRA WADI, S.Pd.LGURU-SENI BUDAYAS1 UNP PADANG
20ZULBAIDA, S.Pd.PGURU-BIMBINGAN / KONSELINGS1 STKIP PGRI SUMBAR
21FIKRI HAKIM, ST.LSTAF TATA USAHA 2016 105 012-S 1 UBH PADANG
22RIZKI HERFANDILPENJAGA SEKOLAH --SMAN 1 PADANG
23ANDI HARDI SURYALTENAGA KEBERSIHAN SEKOLAH --SMA