GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: SUTRI ADEVINO, S.Pd.
: Bukittinggi, 06 Juli 1968
: 2002 105 002
: 2038746648200053
: Kepala Sekolah
: -
: S1 STKIP PGRI Sumbar
2Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: IRMA, SH.
: Agam, 30 Desember 1966
: 2010 105 005
: 4562744647300063
: Waka Kurikulum
: PKN
: S1 UNJA / Akta IV UNP
3Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: HERIANTO, S.Pd.
: Padang, 12 Maret 1979
: 2016 105 008
: 2644756658200022
: Kepala Labor
: Kimia
: S 1 UNP PADANG
4Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Febri Widia Wahyuni, S.Pd.
: Pariaman, 9 Januari 1995
: -
: -
: Tenaga Kepustakaan
: BK
: S1 STKIP PGRI Sumbar
5Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Sri Sulastri Ilyeni, S.Pd.
: Betung, 21 Desember 1987
: -
: -
: Pembina OSIS
: Sosiologi
: S1 UNP
6Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: WISMARNI, S.Pd.
: Bukittinggi, 31 Mei 1962
: 196205311985122001
: 0863740642300022
: Guru
: Bahasa Indonesia
: S1 IKIP PADANG
7Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: YUSBAIDAR, S.Pd.
: Padang, 05 Maret 1961
: 196103051984032001
: 6637739640300042
: Guru
: Ekonomi
: S 1 IKIP Padang
8Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Abdul Samar, S.Ag.
: Simawang, 14 April 1969
: 2016 105 014
: 5746747650200042
: Guru
: Pdd. Agama Islam
: S1 IAIN Imam Bonjol
9Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Sigit Purnomo, S.Pd.
: Sawahlunto, 7 Desember 1985
: 2016 105 011
: 6539763664130143
: Guru / Staf Tata Usaha
: Ekonomi
: S 1 UNP
10Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Yuliandri, S.Pd.
: Padang, 05 Juli 1989
: 2017 105 019
: -
: Guru
: Penjasorkes
: S1 UNP
11Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Muthia Istiqamah, M.Si.
: Pesisir Selatan, 23 Juli 1990
: -
: -
: Guru
: Biologi
: S2 UNAND
12Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Anton, S.Pd.
: Padang, 8 April 1988
: -
: -
: Guru
: Bahasa Inggris
: S1 UNP
13Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Tria Arwanda, S.Pd.
: Padang, 28 April 1988
: -
: -
: Guru
: Geografi
: S1 UNP
14Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Dewi Puspita Sari, S.Pd.
: Padang, 30 Maret 1986
: -
: -
: Guru
: Sejarah
: S1 STKIP PGRI Sumbar
15Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Indra Wati, S.Pd.
: Batu Sangkar, 16 Juni 1994
: -
: -
: Guru
: TIK
: S1 STKIP PGRI Sumbar
16Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Engla Sasmita, S.Pd.
: Padang, 29 September 1993
: -
: -
: Guru
: Matematika
: S1 STKIP PGRI Sumbar
17Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Titi Asni Miarti, S.Pd.
: Padang, 4 April 1989
: -
: -
: Guru
: Bahasa Inggris
: S1 STKIP PGRI Sumbar
18Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Andam Sarah Khurairah, S.Pd.
: Padang, 21 Desember 1994
: -
: -
: Guru
: Seni Budaya
: S1 UNP
19Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Rumi Yuliska, M.Pd.
: Padang, 26 Juli 1984
: -
: 0058762663300033
: Guru
: Fisika
: S1 UNP
20Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Asriyati, S.Pd.
: Padang, 31 Juli 1987
: -
: 6063765666130103
: Guru
: Bahasa Jepang
: S1 UBH
21Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Fikri Hakim, ST.
: Pariaman, 8 Mei 1981
: 2016 105 012
: 4840759661110052
: Ka TU
: -
: S1 UBH
22Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Delfira Thaher, S.Kom.
: Padang, 30 Juli 1973
: 2004 105 003
: 7062751652300013
: Bendahara
: -
: S1 STMIK Jayanusa
23Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Firman Hakim
: Padang, 6 Agustus 1973
: -
: -
: Security
: -
: SMA
24Nama
Lahir
NIP / NIY
NUPTK
Jabatan
Mapel
Pendidikan
: Andi Hadi Surya
: Padang, 13 Maret 1970
: -
: -
: Penjaga Sekolah / Kebersihan
: -
: SMA